Program Rekolekcji Wielkopostnych – 21-24 marca 2021 r.

Posted by: KsSzymon

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE Z KS. PRYMASEM STEFANEM KARDYNAŁEM WYSZYŃSKIM w Parafii Katedralnej

21-24 marca 2021 roku

21 marca- V Niedziela Wielkiego Postu

730 i 900– Msza św. z nauką dla wszystkich
1100– Msza św. z nauką dla dzieci
1230– Msza św. z nauką dla wszystkich
1700– Nabożeństwo „Gorzkich Żali” z kazaniem pasyjnym
1800– Msza św. z nauką dla młodzieży

22 marca- Poniedziałek (dzień spowiedzi)

900- Msza św. z nauką dla wszystkich

1800– Msza św. z nauką dla wszystkich

23 marca- wtorek

900- Msza św. z nauką dla wszystkich

1800– Msza św. z nauką dla wszystkich, po Mszy św. Droga Krzyżowa

24 marca- środa (zakończenie rekolekcji)

900- Msza św. z nauką dla wszystkich

Nowenna do MBNP (po Mszy św.)

1745– Nowenna do MBNP

1800– Msza św. z nauką dla wszystkich

Zapraszamy do spowiedzi świętej:
W poniedziałek (22 marca) w godzinach: 830-900 i 1700– 1800
oraz codziennie przed każdą mszą świętą.

 

Rekolekcje parafialne prowadził będzie:

Waldemar Rozynkowski, urodzony 26 października 1968 w Chełmnie, mediewista, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2011 diakon stały diecezji toruńskiej. Jest wicedyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, przewodniczącym Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej oraz referentem Referatu Ruchów i Stowarzyszeń Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. Pełni też w diecezji toruńskiej funkcję moderatora formacji do spraw posług stałych.