Komunikat Kurii dotyczący przygotowań do I Komunii św. i Bierzmowania

Posted by: KsSzymon

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ TORUŃSKIEJ

DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

I SAKRAMENTU BIERZMOWANIA POZA PARAFIĄ ZAMIESZKANIA

 

W związku z licznymi zapytaniami wiernych, dotyczącymi przyjmowania I Komunii Świętej i sakramentu bierzmowania poza parafią zamieszkania, wyjaśniamy, że zgodnie ze wskazaniami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 528 § 1), nauczania Papieża w Catehesi Tradendae (nr 107), II Polskiego Synodu Plenarnego i Dyrektorium Katechetycznego Kościoła w Polsce (nr 106), odpowiedzialność za przygotowanie wiernych do przyjęcia tych sakramentów spoczywa na proboszczu parafii zamieszkania. Dlatego przygotowanie do ich przyjęcia, jak i sama uroczystość powinny odbywać się w parafii zamieszkania (kan. 890 i 914 KPK).

Jedynie dla słusznej przyczyny, po stwierdzeniu należytego przygotowania, proboszcz miejsca może wyrazić pisemną zgodę na przyjęcie tych sakramentów w innej parafii.

Od tych zasad można odstąpić tylko w sytuacjach, kiedy dziecko lub kandydat do bierzmowania wymaga szczególnej troski w przygotowaniu. Dotyczy to sytuacji związanych ze stanem zdrowia, specyfiką szkoły lub nadzwyczajnymi sytuacjami losowymi. W takim przypadku, proboszcz, na którym spoczywa obowiązek przygotowania kandydata do sakramentu, na wniosek rodziców, powinien wystąpić do kurii z pisemną prośbą o zwolnienie z tego obowiązku oraz o zgodę na przygotowanie kandydata i ewentualne przyjęcie przez niego sakramentu poza parafią zamieszkania.

 

Toruń, 14 października 2008 r.

+ Józef Szamocki

Wikariusz Generalny