Kalendarium katedralne: marzec – grudzień 2019

Posted by: KsSzymon

12 kwietnia 2019 – ulicami toruńskiej Starówki od kościoła św. Katarzyny do naszej Katedry przeszła ekumeniczna Droga Krzyżowa.

13 kwietnia 2019 – Ks. Biskup Wiesław udzielił w Katedrze Sakramentu Bierzmowania. Oprócz dorosłych kandydatów z całej diecezji, sakrament przyjęło 3 młodzieńców z naszej parafii.

Bierzmowanie

14-17 kwietnia 2019 – w naszej parafii trwały rekolekcje wielkopostne, które poprowadził Ks. Paweł Rochman, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

18-20 kwietnia 2019 – wierni zbierali się w Katedrze na adoracji Najśw. Sakramentu i liturgiach Triduum Paschalnego. Mszy Krzyżma, czwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej, wielkosobotniej Wigilii Paschalnej przewodniczył Ks. Biskup Wiesław, a wielkopiątkowej Liturgii Męki Pańskiej – Ks. Biskup Józef.

W Wielką Sobotę w samo południe Ks. Biskup Wiesław poświęcił pokarmy na stół wielkanocny Torunianom zebranym na Rynku Staromiejskim.

21 kwietnia 2019 – rezurekcyjnej Eucharystii przewodniczył Ksiądz Proboszcz.

3 maja 2019 – uroczystościom Matki Bożej Królowej Polski z coroczną modlitwą w intencji Ojczyzny na Rynku Staromiejskim przewodniczył Ks. Biskup Wiesław.

12 maja 2019 – po kilku miesięcznym przygotowaniu siedmioro dzieci przyjęło I Komunię św. Dzień wcześniej dzieci przystąpiły do spowiedzi św., a przez kolejne dni uczestniczyły w tzw. „Białym Tygodniu” dziękując Bogu za swoich rodziców, chrzestnych, nauczycieli, katechetów i księży oraz wszelkie łaski, które otrzymały przyjmując Jezusa w Komunii św. do swoich serc.btr

17 maja 2019 – w Katedrze rozpoczął się 34. Świętojański Festiwal Organowy.

19 maja 2019 – dzieci przeżywały rocznicę swojej I Komunii św.

1 czerwca 2019 – w Katedrze Mszy św. dziękczynnej za dar święceń biskupich i nominacji na Nuncjusza Apostolskiego w Gwinei i Mali przewodniczył Ks. Arcybiskup Tymon Tytus Chmielecki, kapłan pochodzący z Torunia.

7 czerwca 2019 – od Mszy św. sprawowanej w Katedrze pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiesława rozpoczęły się oficjalne obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego, związane z 20-tą rocznicą pobytu w naszym mieście (i naszej Katedrze) św. Jana Pawła II.

8 czerwca 2019 – Katedra była miejscem dziękczynienia Ks. Biskupa Wiesława i jego kolegów kursowych za 25 lat posługi kapłańskiej.

9 czerwca 2019 – od Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Józefa rozpoczął się kolejny Marsz dla życia w naszym mieście.

15 czerwca 2019 – Ks. Biskup Józef udzielił święceń diakonatu dziesięciu akolitom toruńskiego seminarium duchownego. Jednym z nich był Przemysław Witkowski, który od 1 września odbywa praktykę duszpasterską w naszej parafii.

18 czerwca 2019 – księża naszej parafii podczas wieczornej Mszy św. dziękowali za Sakrament Kapłaństwa: Ks. Proboszcz za 35 lat posługi, Ks. Andrzej Kulesza za 22 lata posługi, a Ksiądz Andrzej Jankowski za lat 11. Po Mszy św. odbyło się uroczyste posiedzenie rad parafialnych i pracowników parafii.

20 czerwca 2019 – po Mszy św. o godz. 9.00 z naszej Katedry wyruszyła procesja Bożego Ciała. Uroczystościom przewodniczył Ks. Biskup Wiesław.

22 czerwca 2019 – Ks. Biskup Wiesław udzielił święceń prezbiteratu dwóm diakonom naszego toruńskiego seminarium. Jednym z nich Ks. Mateusz Wiśniewski, który w ostatnim roku odbywał w naszej parafii praktykę duszpasterską. W niedzielę Ks. Mateusz w swoim parafialnym kościele św. Stanisława i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grudziądzu odprawił Mszę św. prymicyjną. A we wtorek cieszyliśmy się jego obecnością w naszej Katedrze. Ks. Mateusz odprawił Mszę św. i udzielił zebranym prymicyjnego błogosławieństwa.

23 czerwca 2019 – odbył się w Katedrze koncert finałowy Festiwalu Świętojańskiego.

24 czerwca 2019 – z okazji uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela, patronalnego święta naszej parafii, kościoła katedralnego, kapituły i miasta, uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 z udziałem duchowieństwa, władz miasta i wiernych przewodniczył Ks. Biskup Wiesław Śmigiel.

6 lipca 2019 – po zakończonym kursie dwóch naszych ministrantów, Mikołaj Sołtys i Dawid Konczalski, zostało ustanowionych lektorami.

6 lipca 2019 – odbył się recital organowy zatytułowany „Gotyckie natchnienia” w ramach 23. Międzynarodowego Festiwalu „Nowa Muzyka i Architektura”.

19 lipca 2019 – na rozpoczęcie obozu dla stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która jest określana mianem „żywego pomnika św. Jana Pawła II” została odprawiona Eucharystia w toruńskiej Katedrze. Przewodniczył jej Ks. Biskup Wiesław.

22-27 lipca 2019 – służba liturgiczna naszej parafii z Ks. Andrzejem (wraz z ministrantami i lektorami z parafii św. Wojciecha w Działdowie i ich opiekunem, ks. Adamem) wypoczywali na Mazurach.

4 sierpnia 2018 – po porannej Mszy św. w Katedrze sprawowanej przez Ks. Biskupa Wiesława wyruszyła po raz 41-sty Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Towarzyszyła jej tzw. minipielgrzymka, która w niedzielę na jej rozpoczęcie wyruszyła również z naszego kościoła i udała się do kościoła św. Jakuba.

13 sierpnia 2019 – w wieku 90 lat zmarła Mama Ks. Proboszcz, śp. Melania Rumińska. Pogrzeb odbył się w naszej Katedrze w piątek, 16 sierpnia.

9 września 2019 – po raz drugi w naszej Katedrze odbyło się spotkanie Diecezjalnego Duszpasterstwa Parlamentarzystów i Samorządowców, na którego czele stoi Ks. Prałat Marek Rumiński. Mszy św. przewodniczył Ks. Biskup Wiesław.

11 września 2019 – w Książnicy Kopernikańskiej odbyło się spotkanie, podczas którego została zaprezentowana książka „Opus temporis – aneks. Toruńskiej Katedry historia najnowsza”, która dokumentuje prace konserwatorskie, wykonane w naszej Katedrze w latach 2018-2019.

15-22 września 2019 – w naszej parafii trwały Misje Ewangelizacyjne, zakończone wprowadzeniem figury Matki Bożej z Lourdes.

DSC_4246DSC_4342DSC_4354DSC_4283_MG_3901Lourdzkie z Siostrami - fot. AJ

_MG_4135_MG_4089_MG_4159_MG_3971DSC_4471DSC_444316-17 września 2019 – w czasie misji wierni trwali na tzw. Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

5 października 2019 – Mszy św. z okazji Rocznica poświęcenia Bazyliki Katedralnej przewodniczył Ks. Biskup Józef. Eucharystię poprzedziło pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Matki Bożej z Lourdes, podczas którego Ks. dr hab. Stanisław Adamiak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, zawierzył Maryi nowy rok formacyjny.

12 października 2019 – w katedrze została odprawiona Msza św. na rozpoczęcie I Męskiego Różańca w Toruniu. Został on odmówiony przez grupkę mężczyzn na Rynku Staromiejskim.

13 października 2019 – rozpoczął się Światowy Tydzień Misyjny w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym. Mszy św. o godz. 9.00 z obrzędem ad missio kleryków piątego roku naszego seminarium przewodniczył Ks. Biskup Wiesław, a homilię wygłosi Ks. Arcybiskup Tomasz Peta z Astany w Kazachstanie.

20 października 2019 – Bp Józef przewodniczył Mszy św. w ramach obchodów 35-tej rocznicy obchodów męczeńskiej śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w intencji Jego kanonizacji.

27 października 2019 – po raz piąty został zorganizowany w naszym mieście Marsz Wszystkich Świętych. Tym razem przeszedł on ulicami Rubinkowa z kościoła NMP Częstochowskiej do kościoła św. Maksymiliana. Mszy św. na rozpoczęcie marszu przewodniczył Ks. Prałat Marek Rumiński.

1 listopada 2019 – z racji uroczystości Wszystkich Świętych na naszym cmentarzu parafialnym została odprawiona Msza św. w intencji zmarłych spoczywających na cmentarzu.

24 listopada 2019 – w kościele katedralnym razem z Ks. Biskupem Józefem świętowali członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Trwający okres Adwentu to w każdej parafii czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Wierni gromadzą się każdego poranka na Mszach św. roratnich. Tak jest i w naszej parafii. Trzy razy w tygodniu (w poniedziałki, środy i czwartki) na specjalnych Mszach roratnich gromadzą się dzieci.Spotkanie z Mikołajem - fot. AJ

7 grudnia 2019 – odbyło się kolejne nabożeństwo ku czci Matki Bożej z Lourdes, podczas którego swoją działalność zainaugurowało Diecezjalne Duszpasterstwo Kobiet. Na jego czele stoi Ks. Andrzej Jankowski.

14 grudnia 2019 – Ks. Biskup Józef Szamocki udzielił w Bazylice Katedralnej sakramentu Bierzmowania osobom dorosłym przybyłym z naszej diecezji.

opracował: Ks. Andrzej Jankowski