Ogłoszenia duszpasterskie 17 maja 2020

Posted by: KsSzymon

Witamy w toruńskiej Bazylice Katedralnej naszych Gości, Przyjaciół i Parafian dziękując za wspólne przeżycie liturgii VI Niedzieli Wielkanocnej. Od dzisiaj w naszym kościele może przebywać 136 osób. Nadal obowiązuje zasada zachowania odpowiedniej odległości oraz zakrywania nosa i ust w czasie całej liturgii, poza momentem przyjęcia Komunii św. Dla pozostających w domach przypominamy o dyspensie Księdza […]

Ogłoszenia duszpasterskie 10 maja 2020

Posted by: KsSzymon

Przeżywając V Niedzielę Wielkanocną witamy w toruńskiej Bazylice Katedralnej naszych Gości, Przyjaciół i Parafian oraz pozdrawiamy wszystkich łączących się z nami duchowo. Nadal można korzystać z dyspensy Księdza Biskupa od udziału w niedzielnej Eucharystii. Dla pozostających w domach transmitujemy na naszym parafialnym profilu facebookowym w każdą niedzielę Mszę św. o godz. 11.00.W naszym kościele może […]