Garść informacji związanych z duszpasterstwem Parafii Katedralnej śś. Janów w Toruniu na najbliższy czas

Posted by: KsSzymon
 1. Msze święte sprawować będziemy według stałego porządku, tzn. w dni powszednie o godz. 8.00 i 18.00, a w niedziele o godz. 7.30, 9.00, 11.00, 12.30 i 18.00. Ze względu na wielkość Katedry nie ma potrzeby dodatkowych Mszy św.
  Osoby starsze, chore oraz mające z różnych przyczyn osłabioną odporność organizmu, powinny zachować szczególną ostrożność i bez potrzeby nie narażać swojego zdrowia na niebezpieczeństwo. Zachęca się te osoby oraz dzieci do pozostania w domach i śledzenia transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu.
  Uczestników nabożeństw prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad higieny zachowując odstęp 1 metra od sąsiada w ławce, w podchodzeniu do ołtarza, aby przyjąć Komunię św. oraz opuszczając świątynię. Jednocześnie  duszpasterze katedralni zapewniają, że  przestrzegają jak dotychczas  podstawowych  zasad higieny dla  sprawowania sakramentów świętych, a ich stan zdrowia nie wykazuje objawów koronawirusa. Zapewniamy, że kratki konfesjonałów, w których  kapłani słuchają spowiedzi św. penitentów są zabezpieczone folią.
 2. Komunii św. udzielamy zgodnie z życzeniem wiernych: albo tradycyjnie do ust albo na rękę. W dni powszednie do Komunii św. najpierw podchodzą osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę, a następnie pozostali wierni. W niedzielę Komunia św. w sposób tradycyjny będzie udzielana wiernym w nawie głównej, a na rękę w nawie północnej. 
  Przypominamy że Komunię św. przyjętą  na dłoń spożywamy przed kapłanem – w żadnym wypadku nie należy  odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. 
 3. Nabożeństwa wielkopostne:
  • Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 17.00,
  • Droga Krzyżowa – w piątki po Mszy św. wieczornej, ok. godz. 18.30,
  • nie będzie osobnego nabożeństwa dla dzieci o godz. 17.15!!!
 4. Katedra jest otwarta przez cały dzień i można ją nawiedzać na modlitwę – zwłaszcza w grocie Matki Bożej z Lourdes.
 5. Codziennie o godz. 17.00 będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu i skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 6. Informacje dla Liturgicznej Służby Ołtarza:
  • zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia należy pozostać w domu! – w niedzielę można skorzystać z dyspensy Księdza Biskupa Wiesława,
  • dyżury nie obowiązują,
  • sobotnie zbiórki są odwołane (do 28 marca włącznie).
 7. Informacje dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej:
  • zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia należy pozostać w domu! – w niedzielę można skorzystać z dyspensy Księdza Biskupa Wiesława,
  • od 13 marca nie będzie osobnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci (aż do odwołania!),
  • spotkania formacyjne zaplanowane na 21 i 28 marca zostają odwołane – odpracujemy je po ustabilizowaniu się sytuacji,
  • zaplanowane na 22 marca poświecenie książeczek do nabożeństwa przekładamy na późniejszy termin.
 8. Informacje dla kandydatów do Bierzmowania:
  • zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia należy pozostać w domu! – w niedzielę można skorzystać z dyspensy Księdza Biskupa Wiesława,
  • w nabożeństwach wielkopostnych można uczestniczyć według własnych duchowych potrzeb,
  • zaplanowane na tę niedzielę spotkanie dla rodziców zostaje przeniesione na późniejszy termin.
 9. Informacje dla scholi parafialnej:
  • sobotnie próby i niedzielny śpiew podczas Mszy św. o godz. 11.00 zawieszone aż do odwołania!
 10. Zapraszamy do gorącej modlitwy i zawierzenia całej sytuacji Panu Bogu. Dziś w I czytaniu, z Księgi proroka Jeremiasza, czytamy: „Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce… Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją”. PAN JEST NASZĄ NADZIEJĄ – zaufajmy Mu!
  Z modlitwą za wszystkich naszych Parafian, Sympatyków i we wszystkich intencjach ważnych dla nas i całego świata oraz z prośbą o modlitwę za nas.

Duszpasterze Parafii Katedralnej