Ekstremalna Droga Krzyżowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Posted by: KsSzymon

Zapraszamy do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. To ogólnopolska inicjatywa, w której rozważane jest misterium Męki Pańskiej podczas długiej, pieszej, nocnej wędrówki.

W słowie zachęty do uczestnictwa w EDK Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel napisał: „jest to propozycja dla odważnych, ale szlachetne życie wymaga refleksji, siły, cierpliwości i systematycznej pracy. Jest to również ćwiczenie duchowe nie tylko dla głęboko wierzących, ale również dla wątpiących i poszukujących. W drodze pełnej wysiłku łatwiej obiektywnie ocenić swoje życie, dostrzec własne cnoty i słabości, ale również odkryć Boga i otworzyć się na jego miłość”.

Jedna z tras w naszym regionie prowadzi z Torunia – Czerniewic do włocławskiej tamy na Wiśle. Patronuje jej bł. ks. Jerzy Popiełuszko, którego ostatnie momenty życia związane były z terenami, na których wyznaczone są stacje tegorocznej drogi.

Droga Krzyżowa rozpocznie się Mszą św. w kościele Matki Bożej Łaskawej i św. J. Escrivy w Toruniu – Czerniewicach w piątek, 23 marca o godz. 19.00. Więcej informacji, zasady uczestnictwa i deklaracje uczestnictwa na stronie internetowej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej (edk.org.pl).

Przed podjęciem decyzji o udziale w EDK warto przeczytać wszystkie informacje zawarte na powyższej stronie – zwłaszcza pod linkiem https://www.edk.org.pl/czym-jest-edk/faq.html.

Koordynatorzy:

ks. Andrzej Jankowski, wikariusz parafii katedralnej w Toruniu
i Maciej Waczyński, pomysłodawca trasy