Co wydarzyło się w Katedrze w październiku

Posted by: KsSzymon

Październik to miesiąc Różańca Świętego. Każdego dnia w naszej katedrze wierni i siostry elżbietanki gromadzili się na nabożeństwach wypraszając łaski przez wstawiennictwo Matki Bożej. Także nasze dzieci chętnie przychodziły do świątyni, by od poniedziałku do piątku wysłuchiwać listu napisanego do nich przez Anioła Antka. Opowiadał on o życiu aniołów i wyjaśniał tajemnice różańcowe. Dzieci same prowadziły modlitwę i uczyły się nowych piosenek. Najgorliwszym dzieciom udało się złożyć obrazek Matki Bożej otoczonej wszystkimi tajemnicami różańcowymi.

rozaniec

W środę, 5 października nasza Katedra uroczyście świętowała Rocznicę swego Poświęcenia. W czasie wieczornej Mszy św. dziękowaliśmy Panu Bogu za naszą świątynię i 30. rocznicę sakry Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego. Mszy św. przewodniczył sam Jubilat w koncelebrze Ks. Biskupa Józefa Szamockiego i licznie zebranych kapłanów naszej diecezji.

Wiernych i duchowieństwo przywitał Ks. Prałat Marek Rumiński, który złożył Ks. Biskupowi Andrzejowi życzenia i od Kapituły Katedralnej ofiarował obraz Madonny Toruńskiej autorstwa Krystyny Szalewskiej z fotokopią Księgi z wpisem Chrztu Ks. Biskupa Andrzeja. Homilię wygłosił Ks. Prof. Piotr Roszak.

Pod koniec liturgii Ks. Biskup Józef z kapłanami (w delegacji których był Ks. Andrzej, wikariusz katedry) złożył życzenia Ks. Biskupowi Ordynariuszowi. Miłe słowa i życzenia wyrazili także przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, wierni świeccy, w tym także przedstawiciele parafii katedralnej. Tego też dnia Księdza Biskupa Andrzeja uhonorowano statuetką „Sursum Corda” przyznawaną przez tygodnik „Niedziela”. Wręczyła ją Biskupowi Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna tygodnika.

 img_0767

img_0838img_0848

img_0787

9 października w toruńskiej Katedrze Ks. Biskup Józef Szamocki przewodniczył Mszy św. z obrzędem Ad missio. Dwóch kleryków V roku toruńskiego Seminarium zostało przedstawionych Kościołowi jako kandydaci do święceń diakonatu i prezbiteratu.

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, co roku prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych, czyli tzw. dominicantes. W tym roku tzw. „liczenia wiernych” dokonaliśmy 16 października. Nasi ministranci skrupulatnie liczyli wszystkich wiernych (od najmłodszych do najstarszych), którzy przybyli na niedzielną Eucharystię oraz tych, którzy przystąpili do Komunii św.

Tegoroczne wyniki przedstawiają się następująco:

1. w Katedrze uczestniczyło we Mszy Św. 598 osób (w tym 354 kobiet i 244 mężczyzn),

2. do Komunii Św. przystąpiło 237 osób (w tym 156 kobiet i 81 mężczyzn).

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że nasza parafia liczy ok. 2900 wiernych to w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 20,6% wiernych. Z uczestniczących w Mszy św. 39,6% przystępuje do Komunii św.

Przy analizie wyników należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

– liczba wiernych może być niedokładna,

– część naszych Parafian, jeśli w ogóle uczestniczy w Mszy Św., to uczęszcza do sąsiednich kościołów (także w naszych statystykach uwzględniać się powinno kościół akademicki Ducha Świętego),

– przy obliczaniu procenta komunikujących brani są pod uwagę wszyscy będący w kościele (dla dokładnego wyniku należałoby odliczyć dzieci, które do Komunii jeszcze nie przystępują).

 

21 października podczas Mszy św. porannej gościliśmy Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. Razem z Ks. Proboszczem i dwoma innymi kapłanami swojego zakonu koncelebrował on Eucharystię. Po wspólnym śniadaniu w plebanii Ks. Proboszcz oprowadził naszych gości po Katedrze.  

 mistrz1

mistrz2

mistrz3

28 października miał miejsce w naszym mieście II Marsz Wszystkich Świętych. Rozpoczął się on Mszą św. w kościele Wniebowzięcia NMP, której przewodniczył Ks. Biskup Andrzej. Następnie dzieci, młodzież i dorośli, siostry zakonne i księża wyruszyli w orszaku ulicami miasta Torunia. Zakończył się on w kościele Świętego Ducha wybraniem najwierniejszego przebrania za świętego.

marsz1

marsz24marsz3

marsz4marsz5

 

Do grona dzieci Bożych zostali włączeni:  

2 października Stanisław Gerard Leszczyński i Dominik Brajan Kwiatkowski,

16 października (w kościele oo. jezuitów) Emil Ziemski.  

Pożegnaliśmy w naszej wspólnocie:

śp. Zbigniew Drążkowski, zmarł3 października w wieku 70 lat,

śp. Ryszard Szyling, zmarł10 października w wieku 77 lat,

śp. Agnieszka Sadowska, zmarła18 października w wieku 91 lat,

śp. Jadwiga Dąbrowska, zmarła17 października w wieku 92 lat,

śp. Krystyna Pasińska, zmarła23 października w wieku 85 lat.