Co wydarzyło się w Katedrze w listopadzie

Posted by: KsSzymon

W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele…

Początek listopada to czas, w którym nasze myśli i serca częściej wpatrują się w niebo. Rozpoczynamy od uroczystości Wszystkich Świętych, by ujrzeć jak wielu jest tych, którzy żyjąc dobrze tu na ziemi zostali przez Boga nagrodzeni chwalą nieba. 2 listopada wspominamy zaś wszystkich wiernych zmarłych.

Cmentarze w tych dniach nawiedzane są częściej niż w innych okresach roku. Wierni – poza symbolicznymi kwiatami, wieńcami i zniczami – ofiarowują swoim bliskich zmarłym dar modlitwy: sprawowane Msze św., pacierze prywatne i wspólnotowe, odpusty za pobożne nawiedzenie cmentarza.

Na naszym cmentarzu parafialnym dnia 1 listopada popołudniu – pomimo niesprzyjającej pogody – księża naszej parafii i parafii mariackiej odprawili Mszę św. w intencji zmarłych spoczywających na tym cmentarzu. Przewodniczył jej Ks. Proboszcz Marek Rumiński, a kazanie wygłosił Ks. Proboszcz Wojciech Niedźwiecki z parafii WNMP.

Mszę św. poprzedziły modlitwy za zmarłych kapłanów, rodziców i przodków, ofiary poległe w obronie Ojczyzny, krewnych, przyjaciół, nauczycieli i wychowawców oraz wszystkich wiernych zmarłych. Ze względu na padający deszcz nie odbyła się tradycyjna procesja alejkami cmentarnymi.

 

Msza za zmarłych kanoników

W poniedziałek, 7 listopada, na Mszy św. wieczornej zebrali się kanonicy Kapituły Katedralnej Toruńskiej, by wypraszać łaskę nieba dla swoich zmarłych konfratrów. Eucharystii przewodniczył ks. prepozyt Marek Rumiński, a homilię wygłosił ks. kanonik Zbigniew Walkowiak, ekonom naszej diecezji, a zarazem najmłodszy pod względem nominacji kanonik naszej kapituły.

 

Poświęcenie książeczek

Nasze dzieci bardzo ambitnie przygotowują się do przeżycie swojej pierwsze spowiedzi świętej i przyjęcia po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc. W każdy niemal czwartek spotykają się na spotkaniach formacyjnych, a raz w miesiącu na spotkaniu z p. Jackiem i naszą scholką.

Podczas spotkania 10 listopada ks. Andrzej poświęcił dzieciom książeczki do nabożeństwa.

modlitew 

Dekanalny dzień skupienia LSO

W sobotę, 19 listopada, w kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu odbył się dzień skupienia Służby Liturgicznej dekanatu Toruń I, do którego należy nasza parafia. Uczestniczyli w nim ministranci naszej parafii razem z ks. Andrzejem i ks. diakonem Mateuszem.

Dekanalne dni skupienia to inicjatywa, którą od tego roku zainicjował duszpasterz LSO naszej diecezji, ks. Dawid Urbaniak. To on poprowadził całe spotkanie.

Zaczęło się ono od przywitania zebranych. Następnie miała miejsce krótka „szkoła liturgii” poprowadzona przez ks. Andrzeja, w czasie której została omówiona modlitwa Liturgią Godzin. Jej pobożne odmówienie było kolejnym punktem. Następnie  ks. Dawid w konferencji opowiedział o św. Janie Berchmansie, patronie ministrantów.

Po spowiedzi św. nastąpił centralny punkt dnia skupienia, czyli Eucharystia. Przewodniczył jej ks. Dawid, a homilię wygłosił ks. Andrzej.

Radosne spotkanie zakończyliśmy skromną agapą w salce parafialnej.

dek2 

dek1

Promocja ministrantów

W niedzielę Chrystusa Króla podczas Mszy św. o godz. 11.00 dwóch chłopców zostało ustanowionych ministrantami. O włączenie do grona Liturgicznej Służby Ołtarza poprosił Ks. Proboszcza w imieniu kandydatów, opiekun ministrantów, ks. Andrzej.

Ks. Proboszcz pobłogosławił szaty, które nowi ministranci ubrali po raz pierwszy. Następnie nowi ministranci złożyli przyrzeczenie.

Życzymy im, aby posługiwanie przy ołtarzu Pańskim było dla nich źródłem Bożego błogosławieństwa oraz okazją do wzrostu i ciągłego pogłębiania przyjaźni z Panem Jezusem, a naszej wspólnocie, by było jak najwięcej chłopców chętnych do służby przy Bożym ołtarzu.

Nowi ministranci to: Dawid Lawędzki i Dawid Konczalski.

prom1

prom2

prom3 

Zakończenie Roku Jubileuszowego

Również w niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w południe została odprawiona Msza św. na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Przewodniczył Jej i homilię wygłosił Ks. Biskup Andrzej Suski. Mszę św. zakończyła adoracja eucharystyczna i odmówienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.

 intronizacja

Do grona dzieci Bożych została włączona:  

6 listopada Łucja Julia Marciniak.

  

Związek małżeński zawarli:

12 listopada Ewa Anna Woźniak i Mirosław Leszek Migda.

  

Pożegnaliśmy w naszej wspólnocie:

śp. Wanda Rauhut, zmarła 3 listopada w wieku 86 lat,

śp. Zdzisław Cierpicki, zmarł 5 listopada w wieku 69 lat,

śp. Jerzy Żółkiewicz, zmarł 14 listopada w wieku 69 lat,

śp. Jadwiga Hertel, zmarła 25 listopada w wieku 71 lat,

śp. Wanda Kaftańska, zmarła 24 listopada w wieku 92 lat.