Bierzmowanie dorosłych w Katedrze – 22 grudnia 2018

Posted by: KsSzymon

W sobotę, 22 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 16.00 w toruńskiej Katedrze Ks. Biskup Józef Szamocki udzieli Sakramentu Bierzmowania osobom dorosłym.

 

W „Instrukcja o przygotowaniu do Sakramentu Bierzmowania” (punkt 14) czytamy, że:

§1. Przygotowanie dorosłych kandydatów do bierzmowania, które jest obowiązkiem własnej parafii kandydatów, winno trwać około dwóch miesięcy i obejmować co najmniej sześć katechez, spotkania modlitewne oraz indywidualną rozmowę duszpasterza z kandydatem (por. 2PSP s. 209, nr 114).

§2. Dla dorosłych kandydatów, którzy przyjmują sakrament bierzmowania przed zawarciem małżeństwa lub dla pełnienia zadań chrzestnego, diecezja organizuje obrzęd bierzmowania w katedrze i w rejonach duszpasterskich.

 

Z kolei „Instrukcja o przygotowaniu i zawieraniu Sakramentu Małżeństwa” (w punkcie 12) zwraca uwagę na to, że „duszpasterze powinni dołożyć wszelkich starań, aby narzeczeni, którzy nie przyjęli sakramentu bierzmowania, przyjęli go jeszcze przed zawarciem małżeństwa, chyba że stoi temu na przeszkodzie poważna przyczyna. Powinni zatroszczyć się zwłaszcza o formację tych narzeczonych, którzy po przyjęciu chrztu świętego nie prowadzili życia sakramentalnego lub nie otrzymali odpowiedniej formacji chrześcijańskiej. Z roztropnością duszpasterską należy przeprowadzić formację narzeczonych, którzy żyją w związkach cywilnych lub nieformalnych. W takich przypadkach nie należy dopuszczać ich do sakramentu bierzmowania przed zawarciem małżeństwa (zob. kan. 1065 §1 KPK)”.

 

Wierni, którzy są zainteresowani Bierzmowaniem w w/w terminie proszeni są o kontakt ze swoimi parafiami. Tam powinni zostać przygotowani i z odpowiednimi dokumentami (i po odbyciu spowiedzi świętej) zgłaszają się w Bazylice Katedralnej w dniu 22 grudnia na pół godziny przed uroczystością.

 

Wzór dokument